openingstijden Afspraak maken
0597 43 21 21

0597 43 21 22

winschoten@bosmabedden.nl
Bosma Bedden Winschoten

Transportbaan 28

9672 BK, Winschoten

Klantenservice: Disclaimer

Disclaimer

Bosma Bedden Winschoten verleent u hierbij toegang tot www.bosmabeddenwinschoten.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Bosma Bedden Winschoten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Bosma Bedden Winschoten spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bosma Bedden Winschoten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bosma Bedden Winschoten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Bosma Bedden Winschoten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bosma Bedden Winschoten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bosma Bedden Winschoten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.